ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ

Υποψήφιος Δήμαρχος Λευκάδας

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ